Til Forsiden

Til Indholdssiden

opdateret 28 august 2008

Havegrill, fiskedam og Vandfald

Sommeren 2008. Ja  så er sommeren kommet
og som vanligt har jeg altid et projekt i støbeskeen.
I år er det afslutningen af et have projekt som jeg har forsømt de sidste år.
Projektet i år er et hygge hjørne i haven.
Ideerne har været mange igennem årene, Men  jeg er nu
kommet frem til det endelige projekt, og er også kommet godt igang.
Murstens opbygget udendørs Grill / Pejs, fiskedam, vandfald og
en hyggelig plads i det ene hjørne af min have.

---------------------------------------------------------------------------
 1 juni. 2004
Det ser ud  til at vejret arter  sig så projektet
bliver nu sat igang med opbygning af grill:
Murstenene er rengjorte. Jeg har valgt at
benytte gamle mursten da det  hele  vil blive
pudset op med Mørtel.


som grund har jeg lagt  20 cm. knuste skærver
og et lag sand ovenpå.
Da dette er  mit første forsøg på at mure
er det ikke lige det kønneste , men skidt
med det, da det jo skal pudses op.


Det går jo strålende fremad, selv om jeg er
noget overrasket over mit forbrug af mørtel.
Utroligt nok er det hele stadig i Water.


Så blev murerarbejdet færdigt. 12 lag mursten,
derpå er lagt en gammel gasbords plade.
Ovenpå er bygget selve grill stedet.
Under pladen er der plads til brænde,
og ved siden af grillen er en lille hylde
med plads til remedier til grilningen.


3.juni 2004.

grillen er  nu blevet pudset op af ca 4 lag.
Jeg har til grillen brugt  140 mursten og
ca 100 kg mørtel ( 280 kr.- ).
Som rist  vil jeg bruge  en gammel rist fra
en bageovn.


Sådan ser brandkammeret ud sådan
lidt fra oven. Jeg skal nu gennem sommeren
udtænke hvordan jeg får bygget skorsten
på så det bliver en rigtig ude pejs / grill.


22 juni 2004.

Grillen er  nu kalket ( 12 gange ) i et tykt lag, og næste
del af projektet er nu at grave  bassinet ud.
Jeg har inden jeg begyndte afmærket bassinets
omtrentlige form med murer snor.
her er jeg så kommet igang med at skrælle græsset af


Græsset er nu skrællet af og bassinets form er
kommet frem. Bassinet bliver 6 meter langt  og
2 meter på det bredeste sted. Dybden kommer til
at svinge  mellem 20  og 110 cm for at holde det frostfri.
 

 

 

 

 

 

 

 

Her  er  det tunge grave arbejde startet.
Det er et slæb da jorden i min have
er meget lerholdig.


2 juli. 2004: 
så lykkedes det endelig med lidt godt vejr
nogle dage, og hullet blev gravet færdigt.
Nu mangler så bare fin afpudsningen og eventuelle
oprettelser af siderne.


I den dybe ende er der  "hylder" på siderne
De er i henholdsvis, 15-30 - 50 cm,
dybden i denne ende er  110 cm for at holde
en del af dammen frostfri om vinteren
Øverste hylde er ikke lavet endnu. Den kommer
først når hele bassinet er wateret af.


 


Siderne er  nu grovpudsede og næste trin bliver
at få bassinet i water. Det vil sige jeg skal have
fyldt lidt jord på kanten rundt omkring,
så vandet kommer  til at gå lige langt op på siden
hele bassinet rundt


31 maj 2008.
Bassin arbejdet har ligget stille i næsten 4 år,
Da jeg mistede interessen og lysten til at lave bassinet.
Men nu er jeg gået igang igen. Jeg har renset hele hullet
op for ukrudt og græs og gjort det hele klar.
Her er jeg igang med at ligge underlag i bassinet.
Ikke mindre end 24 m2 bassinfilt som stopper sten og rødder.


Man skal sørge for at ligge  rigelig med filt ud over kanterne
så der ikke  er nogle  steder hvor der ikke ligger filt.
Det filt man klipper af, samt overskydende filt,
ligger man ned i bunden hvor bassinet er dybest,
da det er der det hårdeste tryk vil forekomme.
 


Så er bassinet beklædt med filt,
og der er lagt rigeligt ud over kanterne.
Kønt er det ikke , men det er effektivt

 


Plast folie er her lagt ud i bassinet og det dækker rigeligt
ud over kanterne. Når man ligger folie i skal det gerne
dække ca 50 cm længere ud end kanten
så det kan trække  sig når vandet bliver fyldt i
og stadig være over kanten.


Påfyldning af vand er her startet.
det er en god ide at gå i bassinet og glatte folder ud
med en blød kost, samtidig med man fylder vand i.
Forkerte folder i et færdigt bassin, vil altid irritere ens øjne,
så i sidste ende bliver man belønnet for sit arbejde.


Hele tiden medens der påfyldes vand, justeres sider og folder
så det hele  kommer til at passe.
Hellere 4 store folder som man lapper ind over bassinet,
end 20 små folder der står som luftfyldte buler.
Stenene  på  kanterne er kun for at holde  folien på plads i vinden.


Bassinet er nu fyldt med vand, kanterne er rettet til i højde,
en stor del af det overskydende bassinfolie er skåret af
men der er stadig nok at skære af.
 


Når bassinet har  stået  og sat  sig i løbet af  en uges tid,
kan man så fortsætte med det finere arbejde.
Der skal laves kant af natursten hele vejen rundt
og folien skal skæres til så man ikke mere ser
overskydende folie.


Når bassinet har fået sine kanter og overskydende plast er skåret af
skal bassinet stå og hvile i 2 - 4 uger, hvor vandet skal få en
naturlig PH værdi. I den tid kan vandet let blive grumset og
ugennemsigtigt, derfor er det vigtigt at man har sin pumpe kørende,
gerne  med vandet løbende gennem en UV lampe
 


Så blev bassinet  næsten færdigt. Der er  lagt  sten på kanten
og bassinfolie  er  skåret til.
bassinet er blevet  nivelleret ud  og  der  er  bygget    kanter op
så det hele  nu ligger  i samme  højde.
Dette var nødvendigt da  min have  skråner let.

Så skulle  bassinet være færdigt.....MEEEN...


8 august 2008. Jeg fik pludselig den ide der også skulle være  et vandfald,
i et rigtigt bassin. Så gang i trillebøren igen . 3  tons jord
skulle lige  køres ind og  bygges op.


Så  blev  den rå jordbunke  rettet  til og nu kan selve formningen
begynde ved hjælp af  store sten der ligges ind  i  højen.
ikke  mindre  end   116 sten måtte der ligges.


Stenene ligger  nu  hvor de  skal ligge og et stort brøndrør
er  trillet ind  mellem jordbunken og huset.
I brøndrøret skal der plantes  blomster, som med  tiden
vil brede sig ud over kanten af røret og danne en naturlig overgang
til vandfalds delen.
 


Sådan ser  det hele   så ud  sådan lidt oppefra.
I den øverste etage vil der komme  en  lille  sø
hvor  vandet fra den store sø pumpes op i
Der  vil derfra  være  et vandfald  ned  i  næste  etage 
hvor der vil  være en større søsom så igen vil have  et vandfald 
der  plasker  ned i den store sø.
Denne  effekt bevirker  at der hele tiden vil forekomme iltning af vandet


24 august 2008. Så Blev det endelig nogenlunde vejr igen,
efter et par dage med regn
og arbejdet med vandfaldet kunne fortsætte.
Folien blev rullet ud på græsplænen og målt op,
så den kunne dække over hele højen.


D
er blev derefter gravet ud  til begge  søerne og lavet en slidske
med et "trappetrin" fra øverste bassin ned til bassin nummer 2.
så vandet kunne få et plaskende fald. På dette trappetrin 
blev der så lagt 3  mellemstore sten  til at bryde vandets strømning.


I
( vandfaldet) fra sø nummer to og ned i det store bassin
Lagde  jeg  1/4 brøndrør (flækket på langs) for  at danne   siderne og
et naturligt afløb. Dette  rør blev lagt under folien, og folie blev bukket
ind under  for at gøre det hele tæt i vandfaldet.


Folien blev til sidst lagt ud over hele højen  og der  blev  fyldt vand
i den øverste sø, som ganske efter planen ledte det ned i sø nummer 2
hvor afløbet og vandfaldet virkede efter hensigten.
Folien blev trukket ud  og folder  blev glattet for  at give  så  jævn en bund
som muligt. Sidste trin var at ligge sten på kanterne og skære folien til.
Jeg har  nu et dejligt vandfald  med  rislen og klukkende vand.

Herefter skal det hele så gås efter og finjusteres, lidt folie skal klippes af hist og pist
og nogle sten skal rettes til. Der skal trækkes El rør i jorden udenfor bassinet til pumperne,
samt lægges rør til vandcirkulationen fra  det store bassin til det øverste bassin.
der skal også investeres i en pumpe  mere til at holde cirkulation i det store bassin.

Planen er så at sommeren 2009  skal bruges til at lægge hvidt perlegrus  omkring hele bassinet
samt i hyggekrogen indenfor bassinet. der skal også sættes et par læhegn op.

 

 

Materialer til mit bassin:
Underlag  Filt  (købes samme sted som bassinfolie)
24 m2 a kr 15.- pr meter =................................................................................  360.- kr.
Bassinfolie  24 m2 a kr 45.- pr meter............................................................1080.- kr.
Bassinpumpe  5500 liter i timen ( inkl. forsendelse )................................  540.- kr.
UV lys 11 watt.....................................................................................................  890.- kr.
Diverse slanger og ledninger.........................................................................  300.- kr.
Vandplanter ( denne  pris er en forventet pris)..........................................  600.- kr.
Fisk ( 50 guldfisk a kr 10.- pr stk)...................................................................  500.- kr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UDGIFTER IALT.................................................................................................
4270.- kr.

Materialer og udgifter til vandfald

Underlag Filt  8 m2 a kr. 15.- pr meter........................................................... 120.- kr
Bassinfolie 12 m2 a kr. 45.- pr meter............................................................. 540.- kr
bassinpumpe 5500 liter i timen ( inkl. forsendelse..................................... 540.- kr
elektrikerrør, vandrør ledning, kontakter, diverse............................. ca. 1000.- kr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UDGIFTER IALT...........................................................................................
CA. 2200.- kr

Pris ialt for færdigt bassin  (inden grus)........................................................ 6470.- kr.

ARBEJDSTID.
Det er umuligt at sætte samlet  arbejdstid på,
men et løst gæt vil være ca 90 timer.
Ilægning af filt, bassinfolie og opfyldning af vand  tog samlet 18 timer.
(Det kan anbefales at  man er  4 personer til at ilægge bassinfolien,
da dette skal ligge  så  glat som muligt inden man fylder vand i bassinet.

GOD FORNØJELSE

til toppen af siden