TIL INDHOLDS SIDEN

Til Tips og Tricks Internet Explorer 6.0

Til Tips og Tricks Windows XP

Til Tips og Tricks Outlook Expres

Til Tips og Tricks EDB ORD

Tips og Tricks.
Microsoft WORD.

Som mine andre service sider er denne side også lavet for at hjælpe dig
  med eventuelle problemer på din vej gennem
 Microsoft Office Word programmet.
Nye emner vil komme til hen ad vejen, og siden vil blive opdateret løbende.
alt på Tips og Tricks siderne  er samlet gennem Tipchannel  og Microsofts
betjenings manualer gennem længere tid.

Jeg vil samtidige anbefale dig at tilmelde dig TIPCHANNEL.DK
så får du løbende mails med gode  tips til din Computer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortrolige dokumenter

Sådan kan det gøres:

Nyt dokument:
Når det fortrolige dokument er færdigt, og det skal gemmes, så vælg "Filer" - Klik på "Gem som...".
Klik på knappen "Funktioner" i øverste højre hjørne og vælg "Generelle indstillinger...".
I vinduet "Gem" - Under afsnittet "Fildelingsindstillinger for 'Dokument 1'" har du 2 muligheder for at knytte en adgangskode til det fortrolige dokument. - Husk at skrive adgangskoden(erne) ned.
Hvis du indsætter en adgangskode i feltet ud for "Adgangskode til åbning:", kan dokumentet kun åbnes ved brug af denne adgangskode, men der kan stadigvæk redigeres i dokumentet både af dig og af andre.

Hvis du vil undgå, at der kan redigeres i dokumentet - Indsæt en adgangskode i feltet ud for "Adgangskode til redigering:" (Brug en adgangskode, der er forskellig i forhold "Adgangskode til åbning:") - Klik på "OK".
Nu skal du bekræfte den første adgangskode - Hvis du også har indsat en adgangskode i feltet "Adgangskode til redigering:" får du endnu et vindue op, hvor du skal bekræfte denne adgangskode - Klik på "OK", og du kommer tilbage til dialogvinduet "Gem".
Skriv nu filnavnet på dokumentet og klik på "Gem".

Når du eller en anden åbner dokumentet, skal adgangskoden for åbning indtastes - Indtast denne og klik på "OK" - Hvis der er indsat en adgangskode for redigering af dokumentet, kommer der et nyt vindue op, og her skal adgangskoden for redigering ligeledes indtastes og  bekræftes med klik på "OK".

Brugere, der ikke har adgang til at redigere:
Hvis modtageren af det fortrolige dokument ikke har adgangskoden til at redigere i dokumentet, skal han/hun i stedet klikke på knappen "Skrivebeskyttet".

Bemærk:
Husk venligst at fortælle rette vedkommende dette samtidig adgangskoden til at åbne dokumentet.


Eksisterende dokument:
Hvis du allerede har et dokument, du vil holde fortroligt, så åbn dokumentet.
Gå i menulinien - Klik på "Funktioner" - Vælg "Indstillinger...".
I vinduet "Gem" - Under afsnittet "Fildelingsindstillinger for 'dokumentets navn'" - Indsæt den eller de adgangskoder på samme måde som ovenfor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjern nummerering

Sådan fjerner du kun sideangivelsen:


Gå i menulinien - Vælg "Vis" - Klik på "Sidehoved og sidefod".
Find nu sidefoden - Markér sideangivelsen og brug "Tilbage-tasten" til at fjerne teksten.
Gå nu i menulinien - Vælg "Vis" - Klik igen på "Sidehoved og sidefod".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjern "Senest åbnede filer"

Sådan gør du:

Åbn Word 2000.
Vælg "Filer" - Her vil du kunne se et eller flere af dine dokument(er), som vi nu vil fjerne sporene af.
Gå i menulinien - Vælg "Funktioner" - Vælg og klik på "Indstillinger".
Klik på fanebladet "Generelt".
Fjern tjekmærket ud for "Vis senest åbnede filer" - Klik "OK".

Nu vil du under "Filer" ikke længere kunne se dine dokumenter, listen er slettet.

Gendan punktet/funktionen i menuen igen:
For at gendanne punktet/funktionen "Vis senest åbnede filer" skal du gøre følgende:
Vælg "Funktioner" - Vælg og klik på "Indstillinger".
Klik på fanebladet "Generelt".
Sæt tjekmærke ud for "Vis senest åbnede filer" - Klik "OK".

Bemærk:
Der kommer først en oversigt over dine dokumenter, efterhånden som du åbner forskellige Word dokumenter.
Når du nu er her alligevel, kan du også rette antallet af viste "Senest åbnede filer" efter behag ved hjælp af de små pile lige til højre for markeringen, op for højere antal, ned for lavere antal.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Automatisk backup af igangværende dokument

Som standard gemmer Word automatisk hvert 10. minut. Hvis dette er for tit at blive forstyrret i arbejdet, eller det er et meget vigtigt dokument, som under ingen omstændigheder må gå tabt, kan den automatiske backup-funktion justeres mellem 1 og 120 minutter.

For ændring af intervallerne for automatisk backup gør du sådan:


Åbn Word.
Gå i menulinien - Vælg og klik på "Funktioner" - Vælg og klik på "Indstillinger...".
Klik fanen "Gem".
Under afsnittet "Lagringsindstillinger" - Sæt tjekmærket ud for "Gem oplysninger til automatisk gendannelse hvert:" - Brug enten pilene helt til højre for at justere intervallet, eller marker tallet i boksen og skriv det ønskede interval (Mellem 1 og 120 minutter) for automatisk gendannelse.
Afslut med klik på "OK"
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stort bogstav efter punktum

Det kan være ret så irriterende, når Word retter til stort begyndelsesbogstav efter hvert punktum.
Det vil altså sige: Også efter f.eks. forkortelser, datoer m.v.
Denne funktion kan let slås fra.

Sådan gør du:

Åbn Word 2000.
Gå i menulinien - Vælg "Funktioner" - Vælg og klik på "Autokorrektur...".
Under fanen "Autokorrektur" fjerner du tjekmærket ud for "Første bogstav i sætninger med stort" - Klik "OK".
Nu skal du så bare selv huske at lave stort bogstav, hvor det er nødvendigt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Masser af fortryd

Du kender nok "Ctrl+Z", som i mange programmer giver dig muligheden for at fortryde den sidste ændring, du har lavet.

Word 2000 har masser af "Fortryd", som kan være yderst nyttige, hvis man har lavet en masse ændringer i et dokument for så blot at finde ud af, at det altså bare ikke blev, som man troede.
Dette kan være alt fra at slette eller indsætte ord, linjer eller hele afsnit til ændringer i typografien.

Sådan gør du:

Hvis du vil fortryde mere end èn gang, altså både det sidste, det foregående og det foregående igen osv. - Så hold "Ctrl"-tasten nede og tryk på "Z" gentagne gange, indtil du er tilbage til det ønskede.

Et "Fortryd" for meget
Skulle du nu komme til at trykke "Ctrl+Z" en gang for meget og derved er kommet til at fjerne et helt afsnit, som du absolut ikke ønsker at skulle skrive helt forfra, så fortvivl ikke - dette kan du nemlig også fortryde, så skal du blot trykke "Ctrl+Y" i stedet for, og så vil afsnittet fra ovenstående eksempel på magisk vis dukke op igen
.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjern de røde streger

Kender du det med, at dit dokument bliver fyldt med røde streger, fordi du bruger en masse forkortelser, bruger mange ord, som ordbogen ikke kender, eller skriver på et fremmedsprog?
Det kan være yderst irriterende at se på og kan være med til at ødelægge helhedsindtrykket af dit arbejde, så hvorfor ikke bare slå denne funktion fra?

Sådan gør du:

Åbn Word 2000
Gå i menulinien - Klik på "Funktioner" - Vælg "Indstillinger".
Klik på fanebladet "Stave- og grammatikkontrol".
Under afsnittet "Stavekontrol" - Sæt tjekmærke ud for "Skjul stavefejl i dette dokument" - Klik "OK".

Nu er alle de røde streger væk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Animerede teksteffekter

Ønsker du at fremhæve ord, sætninger eller hele afsnit på en lidt sjovere måde end ved at bruge fed, understreget eller kursiv tekst, kan du bruge animerede effekter.

Sådan gør du:

Marker den del af teksten, du vil tilføre effekt.
Vælg "Formater" - "Skrifttype".
Klik på fanebladet "Teksteffekter".
Under afsnittet "Animationer:" - Vælg den ønskede effekt - I feltet "Eksempel" kan du se, hvad den valgte effekt gør ved din tekst.
Prøv dig lidt frem, og når du har fundet den animerede effekt, du ønsker at bruge i dit dokument - Klik på "OK".
Effekten er nu blevet tilføjet, og du kan se resultatet i dit dokument.

Hvis du ønsker at fjerne den valgte effekt, så følg ovenstående, men i afsnittet "Animationer:" - Vælg (Ingen) - Klik på "OK"
.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stræk eller sammentræk en tekst

Har du prøvet at lave en overskrift, som er blevet for stor og ikke kan være på en linie mere. Træls ik'?
For så er du nødt til at gøre skriften mindre, men så bliver den jo faktisk for lille. Men bare rolig, der findes en måde at bevare skriftstørrelsen på og alligevel få overskriften til at være på en linie.

Sådan gør du:

Marker teksten, der er blevet for bred.
Højreklik på den markerede tekst - Vælg "Skrifttype...".
Klik på fanen "Afstand og placering".
Ud for punktet "Afstand:" - Vælg "Smal" - Klik på "OK".

Hvis du ikke er tilfreds med resultatet:
Så marker teksten igen - Højreklik og vælg "Skrifttyper.."
Ud for punktet "På:" står der nu "1 pkt.".
Ved hjælp af de to pile til højre for "1 pkt." er der mulighed for at finjustere afstanden.
Godkend finjusteringen med klik på "OK".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tidsforbrug

Find ud af den tid, du har brugt på det pågældende Word-dokument.
 
Sådan gør du:

Åben dit Word-dokument.
Gå menulinien - Vælg "Filer" - Klik på "Egenskaber".
Klik på fanen "Statistik".
Ud for "Redigeringstid:" kan du se, hvor lang tid du har brugt.
Afslut med klik på "OK".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blød eller hård bindestreg

Nogle lidt underlige begreber, men sådan benævner Microsoft dem.

Og hvad er det så?
Ind imellem har vi ord, som gerne skulle være rigtige i måden, hvorpå de står i et dokument - Typisk går det galt, hvor ordene i forbindelse med et linieskift bliver delt: Nogle bliver delt forkert, og de bindestreger, der skal være der, står og svæver m.m.

Sådan kan du styre bindestregerne, som skal stå i teksten:
 
Blød bindestreg
Bruges, når du mener, at Word deler et ord forkert eller ikke deler et ord, som du vil gøre det.
Du kan gennemtvinge en orddeling ved at bruge "blød" bindestreg, som KUN bliver synlig, hvis ordet deles over 2 linier. (F.eks. hvis du gør den oprindelige skrift større, går det typisk galt med orddelingen).
Placér markøren mellem de 2 stavelser, som du vil gennemtvinge en deling af - f.eks. ordet mådehold - måde|hold - og hold "Crtl"-tasten nede, mens du taster bindestregen - Husk, bindestregen bliver KUN synlig, hvis delingen er nødvendig.

Hård bindestreg
Bruges ved ord/navne, der IKKE må skilles ad ved linieskift - Eksempelvis vil navnet Jens-Ole ikke se pænt ud, ej heller være korrekt skrevet, hvis der i den ene linie kun stod "Jens-" og så først i næste linie Ole.

Forkert:

MumletekstMumletekstMumletekstMumletekstMumletekstMumletekstMumletekstMum Jens-
Ole.

Rigtigt:
MumletekstMumletekstMumletekstMumletekstMumletekstMumletekstMumletekstMum
Jens-Ole.

En såkaldt "Hård" bindestreg laves ved at bruge tasterne "Ctrl+Skift+Bindestreg" - Sådan skrives f.eks. Jens-Ole - Skriv først del af navnet: "Jens" - Tast så "Ctrl+Skift+Bindestreg" og skriv den sidste del af navnet: "Ole".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gennemse et Word dokument uden at åbne det

Word har en funktion, som mange ikke bruger.
Denne funktion giver muligheden for at gennemse et eller flere Word dokumenter UDEN at åbne det/dem.

Et eksempel kunne være, at du skal bruge en bestemt tekst til en brochure - Flere af dine kolleger er kommet med forslag, og dem har du gemt i en mappe.
Nu kan du åbne alle forslagene for at gennemse dem eller...

I stedet for at åbne dem alle:

Åbn Word.
Tast "Ctrl+O".
I dialogvinduet "Åbn" finder du til højre et ikon lige før "Funktioner" - Klik på ikonet (Visninger) og vælg "Eksempel".
Nu får dialogvinduet et yderligere panel/vindue til højre, og det øverste dokument i mappen vises - Nu kan du køre op og ned i dokumentet ganske som normalt ved brug af "scroll"-baren.
Markér et for et de dokumenter, du vil gennemse, og når du har fundet den tekst du skal bruge, så: - Klik på "Åbn", ganske som du plejer, når du skal åbne et dokument.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fremhæv tekst - Brug Word's overstregningsmarker


Når du læser et brev igennem og vil markere vigtige ord/afsnit i det, kan du bruge "Fremhæv".
Hvis du vil skabe opmærksomhed over for en anden læser af brevet, er brugen af "Fremhæv" (overstregningsmarker) en af mulighederne.

"Fremhæv" kan bruges på forskellige måder:
Er det bare et enkelt sted, der skal fremhæves:
"Fremhæv" er placeret på "Formatering" værktøjslinien lige før det store "A".
Marker teksten og klik på "Fremhæv" og vælg den farve, teksten skal fremhæves med - Som standard er farven "Gul".

Er der flere steder, der skal fremhæves:
Du kan med fordel ændre markøren til at være en "Pensel til fremhævning" - Sæt markøren et bart sted og klik én gang på ikonet "Fremhæv".
Hvis du vil have en anden farve end standardfarven "Gul" - Klik på den lille pil til højre for "Fremhæv" - Vælg farven.
Markér nu tekststykke for tekststykke, og tekststykkerne vil nu få den fremhævningsfarve, du lige har valgt.

Ophæv markeringsfarven:
Marker det ord eller tekstafsnit, der er markeret med "Fremhæv", og klik én gang på ikonet "Fremhæv".


Tilbage til normal:
Du får din standard markør (skrivemarkøren) tilbage ved at klikke på "Fremhæv" igen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lav en autotekst med logo

Som du måske ved, kan du selv lave gentagne tekster/tekstafsnit om til autotekster, så du slipper for at skrive det samme igen og igen.
Du kan også lave autotekster, der kan indeholde grafik.
F.eks. kan du med autotekst indsætte et logo med eller uden tilhørende tekst.

Sådan gør du:

Start med at gå i menulinien - Klik på "Vis" - Vælg "Udskriftlayout", så du kan se logoet, når du indsætter det.

Oprettelse af autoteksten:
Først skal logoet/billedet indsættes.
Klik på "Indsæt" - "Billede" - "Fra fil..." og find det billede, du vil bruge.
Skriv den tekst, du ønsker at kombinere med logoet/billedet.
Marker hele logoet (inkl. teksten).
Vælg "Indsæt" - Klik på "Autotekst" - Vælg "Ny...".
Navngiv den nye autotekst - F.eks. "Logo" - og godkend oprettelsen - Klik på "OK".

Daglig brug:
Når logoet nu skal indsættes, skriver du blot navnet på autoteksten (i dette tilfælde "Logo") og trykker på "Enter"-tasten.
Bemærk:
Der må ikke være mellemrum efter navnet på autoteksten, før du trykker på "Enter"-tasten - Hvis der er det, så bliver navnet på autoteksten til "ren" tekst.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brug "Bogmærker" til navigation i store dokumenter.

I dag sender vi flere og flere dokumenter, som skal læses på computeren - Ofte lange dokumenter på flere sider - Hjælp læseren, lav et enkelt navigationssystem i dit Word dokument - Brug funktionen "Bogmærke".

Sådan laver du et enkelt navigationssystem:


Åbn det dokument, du vil lave navigationssystemet i.
Find og marker det første ord, du vil bruge som bogmærke - f.eks. en overskrift.
I menulinien - Klik på "Indsæt" - Vælg og klik "Bogmærke...".
I vinduet "Bogmærke" - Ud for "Bogmærkenavn:" - Navngiv bogmærket.
Bemærk:
Du kan ikke bruge mellemrum i bogmærkets navn - Brug evt. stort begyndelsesbogstav for hvert ord i navnet - F.eks. "KlikPåBogmærke".
Klik på "Tilføj".
Find og marker det ord, som skal være linket til det navngivne bogmærke.
Klik på ikonet "Indsæt hyperlink" i værktøjslinien (Jordkloden med en kæde).
I vinduet "Indsæt hyperlink" - Klik på knappen "Bogmærke...".
I vinduet "Vælg placeringen i dokumentet" - Klik på det navn, du gav bogmærket, så det er markeret - Klik på "OK".
I vinduet "Indsæt hyperlink" - Klik på "OK". Du kan nu se, at der nu er lavet en understregning på det ord, du valgte, og som skulle være linket.


Ved rigtig lange dokumenter er et bogmærke en stor hjælp, men hjælpen bliver lidt mindre, hvis læseren skal køre op i toppen af dokumentet for at komme til at klikke på det næste bogmærke.


Det kan du undgå ved, at du laver en tekst - f.eks. "Tilbage til oversigten" - og her også laver et link, der bringer læseren tilbage til toppen/oversigten.

Skriv teksten, som fortæller læseren, at der er et link til oversigten - Marker teksten og klik igen på ikonet "Indsæt hyperlink" i værktøjslinien.
I vinduet "Indsæt hyperlink" - Klik på knappen "Bogmærke...".
I vinduet "Vælg placeringen i dokumentet" - Klik "Øverst i dokumentet", så det er markeret - Klik på "OK".
I vinduet "Indsæt hyperlink" - Klik på "OK".

Vigtigt:
Afprøv altid dine link/bogmærker, inden du sender dit dokument til læseren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skjult tekst.

Nogle gange kan det være nødvendigt at tilføje et Word dokument en skjult tekst enten som et helt personligt notat til dig selv eller gemt for andres nyfigne blikke.

Sådan skjuler du tekst:


Markér den tekst, du ønsker skjult - Tast "Ctrl+Shift+H".
Nu er teksten forsvundet, så endog du selv ikke kan se den.
Gå nu i menulinien - Vælg "Funktioner" - Klik på "Indstillinger".
Vælg fanen "Vis" - I afsnittet "Formateringsmærker" - Sæt tjekmærke ud for "Skjult tekst" - Klik "OK".

I dokumentet bliver den skjulte tekst vist grå og med en stiplet linie - Teksten bliver IKKE udskrevet.


Hvis du ønsker, at også den skjulte tekst skal være med, når du udskriver:

Vælg at sende dokumentet til udskrivning, som du plejer (Ctrl+P) - Men inden du klikker på "OK", skal du klikke på knappen "Indstillinger" i nederste venstre hjørne.
I vinduet "Indstillinger" - under afsnittet "Medtag i dokument" - Sæt tjekmærke ud for "Skjult tekst", klik på "OK" og klik på "OK igen for at udskrive.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulér gendannelses interval.

I Word har du mulighed for med mellemrum automatisk at arkivere en sikkerhedskopi af dit dokument. Hvis der eksempelvis indtræffer et strømsvigt eller en systemfejl, vil Word så prøve at gendanne dokumentet ud fra sikkerhedskopien.

Som standard gemmer (arkiverer) Word automatisk igangværende arbejder hvert 10. minut. Hvis dette er for tit at blive forstyrret i arbejdet, eller det er et meget vigtigt dokument, som under ingen omstændigheder må gå tabt, kan den automatiske gendannelse justeres til et interval mellem 1 og 120 minutter.

Ændring af automatisk gendannelses interval udføres således:


Vælg "Funktioner" - Klik på "Indstillinger".
Klik på fanen "Gem" - Under feltet "Lagringsindstillinger" sættes tjekmærke ud for "Gem oplysninger til automatisk gendannelse hvert:".
Brug pilene helt til højre for at justere intervallet eller marker tallet i boksen og skriv det ønskede interval for automatisk gendannelse - Godkend ændringen med klik på "OK".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slåfejl? - Brug 'Autokorrektur'

Når det går stærkt, er det ofte de samme slåfejl, man laver, f.eks. "janboooo. dk", hvor det skal være "janboo.dk".

Dette kan du rette automatisk - Ved hjælp af autokorrektur kan du definere, hvilket ord og hvilken stavemåde du vil have Word til at rette automatisk.

Sådan gør du:


Åbn Word.
Gå i menulinien - Klik på "Funktioner" - Vælg "Autokorrektur".
Skriv det ord, du ønsker at udskifte automatisk, ud for "Erstat:".
Skriv den nye stavemåde ud for "Med:".
Klik på "Tilføj" og klik på "OK".

Nu vil Word i fremtiden selv rette det forkert skrevne ord til det ord, der er tilføjet.

Hvis du kommer i den situation, at autokorrekturen erstatter et ord, som var skrevet korrekt, kan du med et enkelt tryk på "BACKSPACE" tasten på tastaturet slette den "rettelse", autokorrekturen indsatte.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slå automatisk hyperlink fra.

Er du træt af, at Word laver et hyperlink, hver gang du taster en e-mail/web eller netværksadresse?

For at slå dette fra bør du gøre følgende:


Gå i menulinien - Klik på "Funktioner" - Vælg "Autokorrektur...".
Klik på fanen "Autoformat".
Fjern tjekmærket ud for "Internet- og netværksstier med hyperlinks" - Klik på "OK".

Nu kan du frit i Word kunne indtaste e-mail/webadresser etc., uden at der automatisk dannes hyperlink.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lav en "Autotekst" .

Er du også blevet træt af at skrive den samme tekst igen og igen.
Så lav dig en "Autotekst" og spar tid i det daglige.

Sådan laver du en autotekst:


Enten skriv eller find i et tidligere dokument den tekst, du vil have som autotekst.
Markér teksten - Gå i menulinien - Klik "Indsæt" - Vælg "Autotekst" - Klik på "Ny...".
Skriv et navn, der er let at huske - Klik på "OK".

Når du vil bruge din autotekst:
Sæt tekstmarkøren, hvor autoteksten skal begynde - Gå i menulinien - Klik på "Indsæt" - Vælg "Autotekst" - Vælg "Normal" og klik på det navn, du navngav din autotekst lige før.

Du kan lave lige så mange autotekster, du ønsker dig, og prøv nogle af de indlagte autotekster, som er med i Word.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIL TOPPEN AF SIDEN

TIL INDHOLDS SIDEN