TIL INDHOLD

 

GENVEJS TASTERNE..

Der findes mange genveje til brug rundt på computeren
På denne side finder du genvejene til mange ting.

Tit føler man at man burde  have  lige  så mange arme
som en blæksprutte, men her hjælper genvejene.

Lad os starte der hvor vi er først.

SKRIVEBORDS GENVEJE:

CTRL

 

ESC


Åbn Windows' Start-menu

Pil mod højre

 

Pil mod venstre

 

Pil op

 

Pil ned


Markér et
                                        bestemt element

ENTERAktivér et markeret element
 

CTRL

 

X


Klip det markerede element

CTRL

 

C


Kopiér det markerede element

CTRL

 

V


Indsæt det klippede
                       eller kopierede element

CTRL

 

Z


Fortryd den seneste handling

DELETE


Smid et markeret element i papirkurven

SHIFT

 

DELETE


Slet et markeret element helt

SHIFT

 

F10


Vis genvejsmenuen
                       for et markeret element

F2


Omdøb et markeret element

ALT

 

ENTERVis et markeret elements egenskaber

 

ALT

 

TAB


Vis alle åbne programmer
                          og vinduer

ALT

 

ESC


Skift mellem alle
                       åbne programmer og vinduer
.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Men der er jo også andre steder genveje kan bruges.

Øverst i Windows-programmerne er den såkaldte menulinie med hovedmenuerne til alle funktioner "Filer", "Rediger", "Vis" og så videre. Klikker du på en af menuerne, vises undermenuen, hvor du kan køre musen ned på den funktion, du ønsker. Men i hver af hovedmenuernes titler er ét af bogstaverne understreget. Det er en tastaturgenvej. Hold Alt-tasten nede, og tast det pågældende bogstav - og undermenuen vises. Fortsæt efter samme princip i undermenuerne og deres undermenuer dog uden at holde Alt-tasten nede.

Derudover findes der en række endnu nemmere tastaturgenveje, hvor du ikke engang behøver at åbne menuerne først. Her er de bedste:

GENVEJE I PROGRAMMER

F10


Aktivér programmets menulinie

F12


Gem som

CTRL

 

N


Opret et nyt dokument

CTRL

 

O


Åbn et dokument

CTRL

 

A


Markér alt i et vindue
                       eller dokument

CTRL

 

S


Gem et dokument

CTRL

 

P


Udskriv et dokument

CTRL

 

F6


Skift til det næste dokumentvindue

CTRL

 

SHIFT

 

F6


Skift til det forrige
                                   dokumentvindue

ALT

 

Mellemrumstast


Vis kontrol-
                                                        menuen

ALT

 

F4


Luk programmet eller vinduet.

TAB


Skift til næste knap i en dialogboks

SHIFT

 

TAB


Skift til forrige knap i en
                         dialogboks

Mellemrumstast


Tryk på en markeret
                                            knap, eller afkryds et
                                            markeret felt

F1


Vis Hjælp-menuen

ALT

 

M


Minimér alle åbne vinduer

CTRL

 

ALT

 

DELETE


Vis Luk Program-vinduet

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Genvejstaster er især tids- og slidbesparende i tekstbehandling,
hvor du stort set kun bruger tasterne.
Disse genveje er beregnet på et af de mest brugte
tekstbehandlingsprogrammer,
Microsoft Word.

GENVEJE I WORD:

CTRL

 

SHIFT

 

Pil mod højre

 

Pil mod venstre


Markér et ord ad gangen
                                 tilbage og frem

SHIFT

 

Pil op

 

Pil ned


Markér en linie ad gangen
                                 opad og nedad

CTRL

 

Pil mod højre

 

Pil mod venstre


Spring et ord ad gangen
                                 tilbage og frem

Page Up


Spring til forrige skærmbillede i
          dokumentet

Page Down


Spring til næste skærmbillede i
          dokumentet

HOME


Spring til starten af linien

END


Spring til slutningen af linien

CTRL

 

U


Slå understregning til og fra

 

K


Slå kursiv til og fra

CTRL

 

F


Slå fed skrift til og fra

CTRL

 

SHIFT

 

F


Skift skrifttype

CTRL

 

SHIFT

 

P


Skift skriftstørrels
e

SHIFT

 

F3


Udskift store bogstaver med små
                       og omvendt

F4


Gentag den seneste handling

CTRL

 

F5


Gendan et aktivt dokumentvindue

F7


Start stavekontrollen

SHIFT

 

F7


Start synonymordbogen

SHIFT

 

F10


Vis genvejsmenuen

CTRL

 

B


Søg i en tekst

CTRL

 

H


Søg og erstat i en tekst

CTRL

 

E


Centrér en tekst

CTRL

 

L


Venstrestil en tekst

CTRL

 

R


Højrestil en tekst

CTRL

 

J


Anvend fast højre- og venstre-
                       margin i en tekst

CTRL

 

W


Luk dokumentet

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Internetgenvejene er beregnet på den mest brugte browser,
Microsofts Internet Explorer.
En god del af dem kan dog også anvendes i en anden populær browser, Netscape
.

INTERNET GENVEJE:

ALT

 

Pil mod højre


Gå frem til følgende side

ALT

 

Pil mod venstre


Gå tilbage til foregående side

ESC


Stop indlæsningen af en side

CTRL

 

O


Åbn en ny side

CTRL

 

N


Åbn et nyt browservindue

CTRL

 

W


Luk browseren

F5


Opdatér en side

CTRL

 

B


Søg på en bestemt side

CTRL

 

A


Markér alt på en side

CTRL

 

P


Udskriv en side

TAB


Gå fremad i alle knapperne på en side

SHIFT

 

TAB


Gå tilbage i alle knapperne
                          på en side

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dette  var  genvejene  jeg  kunne  finde frem til dig ....håber du kunne bruge  nogle af dem .

HUSK !!!
Besøg også siden med
100 tips  til din PC.

 

TIL TOPPEN AF SIDEN.