Til Indholds siden

Til Tips og Tricks Internet Explorer 6.0

Til Tips og Tricks Word

Til Tips og Tricks windows XP

Til Tips og tricks EDB ORD

Tips og Tricks.
Outlook Expres.

Som mine andre service sider er denne side også lavet for at hjælpe dig
  med eventuelle problemer på din vej gennem
 Outlook Expres.
Nye emner vil komme til hen ad vejen, og siden vil blive opdateret løbende.
alt på Tips og Tricks siderne  er samlet gennem Tipchannel  og Microsofts
betjenings manualer gennem længere tid.

Jeg vil samtidige anbefale dig at tilmelde dig TIPCHANNEL.DK
så får du løbende mails med gode  tips til din Computer.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.


Der arbejdes hele tiden på siden

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Automatisk svar på indkommende e-mail -
Outlook Express 6.x

Kender du det, at man sender en mail, og man ved ikke rigtig, om den er modtaget?
Sådan er der måske mange, der føler, når de sender en mail til dig.


Sådan laver du et automatisk svar på alle indkommende e-mail:

Åbn Outlook Express - Evt. Offline.

Opret autosvarets tekst:

Klik på "Opret meddelelse".
gå til "Emne" (Anbefales, at emnet starter med - f.eks. "Autosvar", så modtageren kan se med det samme, at det er et autosvar).

Skriv derefter selve teksten, som du ønsker, modtageren af dit autosvar skal have.

Klik på "Filer" - Klik på "Gem som...".

Du kan gemme dit autosvar i hvilken som helst mappe - f.eks. "Dokumenter" - Skriv et let gen-kendeligt filnavn i felt "Filnavn:" og klik på knappen "Gem".


Opret postregel:

Markér mappen "Indbakke" i panelet til venstre.
Vælg "Funktioner" i menulinien og vælg "Meddelelsesregler" - Klik på "Post".
Tjek, at fanen "Postregler" er valgt - Klik nu på knappen "Ny...".

Under pkt. "1. Vælg betingelserne for reglen:" - Kør ned i vinduet og sæt tjekmærke ud for "For alle meddelelser".

Under pkt. "2.
Vælg handlingerne for reglen:" - Kør ned i vinduet og sæt tjekmærke ud for "Svar med meddelelse".

Under pkt. "3. Beskrivelse af regel…" - Klik på linket "Meddelelse" i vinduet.
Find og marker nu dit autosvar, som du gemte før - Klik på "Åbn".

Under pkt. "
4. Regelnavn:
" - Skriv et sigende navn f.eks. "Autosvar alle meddelelser" og klik på "OK".
I vinduet "Meddelelsesregler" - Klik på "OK".
Nu sendes der et autosvar til alle, der sender dig en mail.

Bemærk:
Du skal have din computer tilsluttet Internettet og have Outlook Express kørende for at kunne sende et autosvar - Det vil sige, at et autosvar først sendes, når du er koblet på Nettet og henter post i Outlook Express.

Vær opmærksom på, at hvis f.eks. en kollega sender dig et autosvar - vil vi ikke anbefale, at du laver dig et autosvar, hvor du under pkt. 1. bruger "For alle meddelelser" - idet du kan risikere, at når dit autosvar hentes af din kollega - sender din kollegas mailprogram et nyt autosvar og derefter dit mailprogram o.s.v. - det kan medføre, at mailserveren tvinges i "gulvet".

Brug i stedet for en af de andre betingelser - f.eks. "Hvor linjen Fra indeholder personer" - Denne betingelse, kan også bruges til at sende et specielt autosvar - f.eks. kæresten, konen/manden m.fl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Undgå at få e-mail adresser på besvarede e-mails automatisk tilføjet adressekartoteket

Er du træt af alle e-mail adresser på besvarede e-mails automatisk bliver tilføjet adressekartoteket?

Sådan undgår du det:
 
Åbn Outlook Express.
I menulinien klik på "Funktioner" - Vælg og klik på "Indstillinger".
Klik på fanebladet "Send".
I afsnittet "Generelt" - Fjern tjekmærket ud for "Anbring adresserne på de personer, jeg svarer, i adressekartoteket" - Klik på "Anvend" og klik på "OK".
Fremover slipper du for at e-mailadresserne på besvarede e-mail automatisk bliver tilføjet adressekartoteket
Hvis du ønsker at tilføje en afsenders e-mail adresse til adressekartoteket, så marker e-mailen med adressen og højreklik - Vælg "Tilføj afsender i adressekartoteket".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Få vist en bestemt afsender med en farve i indbakken - Outlook Express 6.x

Hva' med at få et hurtigt overblik i din "Indbakke" ?
Giv bestemte afsenderes mails hver sin egen farve, så er de hurti-gere at se..

Sådan gør du:

Gå i menulinien - Vælg "Funktioner" - Vælg "Meddelelsesregler" - Klik på "Post".

I vinduet "Postregel" - I 1. afsnit - Sæt tjek-mærke ud for "Hvor linjen Fra indeholder personer".

I 3. afsnit - Klik på linket "Indeholder personer".

I vinduet "Vælg personer" - Skriv enten afsend-erens e-mail adresse og klik på knappen "Tilføj" eller vælg persons e-mail adresse fra dit "Adressekartotek" ved at klikke på knappen "Adressekartotek…" - Klik på "OK".

I 2. afsnit - Kør ned, til du ser valgmuligheden "Fremhæv den med farve" og sæt tjekmærke ud for.

Gå igen i 3. afsnit og klik på linket "farve".
Vælg nu i pop-op menuen den farve, du vil have, at indkommende mails skal markeres med.

I 4. afsnit - Giv reglen et sigende navn og klik på "OK.

Hvis du vil give flere personers indkommende mails en farve - Klik på knappen "Ny" ellers klik på "OK".
Fremover vil alle mails fra den valgte person være markeret med deres egen farve.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overfyldt Indbakke - Outlook Express. 6.x

Har du i din indbakke bunkevis af mails, som skal gemmes, men som også gør, at du mister overblikket?
Så opretter du bare en ny mappe og flytter dem dertil.

Sådan Gør Du.

Åben Outlook Express,Højreklik på "Lokale mapper" - Klik og vælg "Ny mappe".
Under "Mappenavn" - Skriv det ønskede navn på mappen - her har vi som eksempel brugt navnet "Gemt post" - Klik på "OK".
Nu er der oprettet en ny mappe med navnet "Gemt post", og nu skal dine mails bare flyttes.

FLYT EN MAIL:

Klik på "Indbakke".
Marker og højreklik på den mail, du ønsker at flytte - Klik på "Flyt til mappe".
I vinduet, der kommer op - markér nu den map-pe, som mailen skal flyttes til - I dette eksem-pel mappen "Gemt post" - Klik på "OK".

FLYT FLERE MAILS PÅ EN GANG:

Hvis du ønsker at flytte flere mails på een gang, skal du blot holde tasten "Ctrl" nede, mens du markerer de ønskede mails - en for en - hvorefter du højreklikker på den sidste mar-kerede mail og klikker på "Flyt til mappe".
I vinduet, der kommer op - markér nu den map-pe, som de markerede mails skal flyttes til - I dette eksempel mappen "Gemt post" - Klik på "OK".
Nu er den eller de ønskede mails flyttet til mappen "Gemt post" og skaber ikke længere forvirring i indbakken.

Bemærk:
Du kan oprette lige så mange nye mapper, du ønsker, så du evt. også kan sortere dine mails efter emner, afsender og lignende.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjern indholdsruden - Outlook Express 6.x

Får du masser af spam-mails og er du træt af at se på de dertil hør-ende billeder i mailen, når du har markeret en af dem for at slette den eller at de vises automatisk i indholdsruden?
Så kan du bare fjerne indholdsruden.


Sådan Gør Du:

Åbn Outlook Express.
Gå i menulinien - Klik på "Vis" – Vælg "Layout...".
Under afsnittet "Indholdsrude" - Fjern tjekmærket ud for "Vis indholdsrude" -
 Klik på "Anvend" - Klik "OK".
Nu kan du kun se listen over modtagne mails og kan slette dem, du vil, uden at åbne dem først.
For at åbne en mail, du ønsker at se indholdet af, skal du blot dobbeltklikke på den, så vil hele mailen dukke op i et nyt vindue.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Videresend automatisk alle e-mails fra en bestemt person - Outlook Express 6.x

Hvem kender ikke til det, at man modtager en privat e-mail fra f.eks. et familiemedlem på sin arbejdsplads og gerne vil have en kopi af mailen på sin på sin computer derhjemme.
Typisk klikker man på "Videresend" for at få mailen sendt til sin private e-mail konto, men hvorfor ikke få det gjort automatisk?

Sådan Gør Du:

Åbn Internet Explorer 6.x
Gå i menulinien - Klik på "Funktioner" - Vælg "Meddelelsesregler" - Klik på "Post".
I vinduet "Ny postregel" - Under punkt "
1. Vælg betingelserne for reglen:" - Sæt tjekmærke ud for "Hvor linjen Fra indeholder personer".
Gå nu ned til punkt "
3. Beskrivelse af reglen (klik...):" - Klik på linket "indeholder personer".
Skriv i det øverste felt e-mail adressen på den persons e-mail, du vil have videresendt, eller klik på knappen "Adressekartotek..." og vælg adressen på den kontaktperson eller kontaktpersonerne på den eller de personers e-mails, du vil have videresendt - Klik på "OK".
Klik nu på knappen "Tilføj".


Bemærk:
Du kan tilføje flere e-mail adresser/kontakt-personer til samme postregel - f.eks. alle dine private venner m.v.
Når du har tilføjet alle de e-mail adresser/kontaktpersoner, du ønsker - Klik på "OK".

Under punkt "
2. Vælg handlingen for reglen:" - Sæt tjekmærke ud for "Videresend den til personer".
Gå nu ned til punkt "
3. Beskrivelse af reglen (klik...):" - Klik på linket "personer".
I vinduet "Vælg personer" - Skriv din private e-mail adresse, som du vil modtage de videresendte mail på i feltet, og klik på "OK".
Under punkt "
4. Regelnavn:" - Skriv et sigende navn - f.eks. "Videresend al privat post" - Klik nu på "OK"
.
I det næste vindue "Meddelelsesregler" har du 2 muligheder:
Du kan enten klikke på "OK", og reglen vil fremover videresende alle mail fra de personer, du har tilføjet reglen, eller du kan få videresendt alle de mails, der på nuværende tidspunkt er i gemt i Outlook Express
Hvis du ønsker det, så klik på knappen "Anvend nu...".
I vinduet "Anvend postregler nu".
Under punktet "Anvend på mappe:" er der automatisk foreslået indbakken - Ved at klikke på knappen "Gennemse..." kan du selv vælge de mapper, reglen skal gennemgå og videresende eller sætte tjekmærke ud for "Medtag undermapper" - Klik nu på knappen "Anvend nu".
Der kommer et lille vindue, mens reglen gennemgår den valgte mappe(r) - Når vinduet forsvinder - Klik på knappen "Luk".
Du kommer nu tilbage til vinduet "Meddelelsesregler" - Klik på "OK".
De mails, der er videresendt, får nu den normale ikon for videresendt mail (Kuverten med pilen mod højre).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skjul de læste mails, skab overblik -
Outlook Express 6.x

Hvad med at skjule alle de læste e-mails i en mappe?
Det giver et større overblik, og det kræver faktisk kun et par klik.

Sådan Gør Du:

Marker mappen, hvor de læste e-mails skal skjules.
Gå i menulinien - Klik på "Vis" - Vælg "Aktuel visning" - Vælg "Skjul læste meddelelser".

De skjulte e-mails vise lige så nemt igen:

Marker mappen, hvor de skjulte e-mails skal vises
Gå i menulinien - Klik på "Vis" - Vælg "Aktuel visning" - "Vis alle meddelelser
".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flere e-mail konti - hver sin signatur -
Outlook Express 6.x

Flere og flere personer har mere end en e-mail konto - f.eks. har mange på arbejde flere forskellige
e-mail konti - f.eks. en generel firma konto og en personlig firmakonto – f.eks. bogholderi og personlig. - Andre har både en e-mail konto til arbejde og en til privat.

Når man har flere forskellige e-mail konti, ville det være rart at kunne få indsat en signatur automatisk, hvor teksten passer netop til den e-mail konto, man sender fra

Sådan Gør Du :

I menulinien - Klik på "Funktioner" - Klik på "Indstillinger".
Klik på fanen "Signatur".
Under afsnittet "Signaturer" - Klik på knappen "Ny".
I vinduet har Outlook Express indsat "Signatur nr. 1" - For at der ikke senere skal opstå tvivl om, hvilken signatur der tilhører hvilken konto - Klik på knappen "Omdøb".
Navngiv signaturen f.eks. navnet på kontoen
I vinduet under afsnittet "Rediger signatur" - Skriv din signaturhilsen
Klik på knappen "Avanceret...".
I vinduet "Avancerede signaturindstillinger" - Sæt tjekmærke ud for den konto, denne signatur skal tilhøre - Klik på "OK".
Nu skal den næste signatur laves og tildeles den næste konto:
Klik på "Ny" - Omdøb navnet på signaturen - Skriv dennes kontos signaturhilsen - Klik på "Avanceret…" og sæt tjekmærke ud for den konto, denne signatur skal tilhøre - Klik på "OK".
Lav en signaturhilsen til alle dine konti
Nu skal du tage stilling til, om du vil have signaturerne tilføjet automatisk eller indsætter dem manuelt:

Automatisk
I øverste afsnit "Signaturindstillinger" - Sæt tjekmærke ud for "Føj signatur til alle udgående meddelelser" - Klik på "OK".

Manuelt
Hvis du vælger at indsætte signaturerne manuelt - Klik på "OK" i vinduet "Indstillinger".

I selve mailen - Klik på "Indsæt" - Vælg "Signatur" - Vælg den ønskede signatur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ikke helt færdig Mail -
Outlook Express 6.x

Du har siddet og lavet en mail... men af en eller anden grund kan du ikke blive færdig med den...
Og nu er det vel ikke sådan, at du har lukker vinduet og sagt "Nej" til at gemme mailen?
Du kan undgå at starte helt forfra

Sådan Gør Du :

Klik  på "Ja" og din mail bliver gemt i mappen "Kladder".
På et senere tidspunkt kan du gøre mailen færdig, dog kan du ikke her bare lukke vinduet og gå i menulinien og klikke på "Send og modtag" - din færdiggjorte mail i mappen "Kladder" vil ikke blive sendt.
Du er nødt til at åbne mappen "Kladder", åbne mailen og klikke på "Send" som normalt.
Mailen bliver nu flyttet over i "Udbakke", og du kan nu klikke på "Send og modtag".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Få en kvittering for, at mailen er læst -
Outlook Express 6.x

Af forskellige årsager kan det være rart at få en kvittering for, at ens e-mails er blevet læst.
Hvis du ikke allerede har opdaget den nye funktion i Outlook Express 6.x, viser vi lige, hvor nemt der er at anmode om en kvittering.

Du har 2 muligheder :

Anmod om en kvittering for læst e-mail - En enkelt e-mail:
Skriv din e-mail, som du plejer og, inden du sender e-mailen - Gå i e-mailens menulinie - Klik på "Funktioner" - Klik på "Anmod om kvittering for læsning".
Send mailen
Når e-mailen når frem til modtageren, og denne åbner din e-mail, får modtageren et meddelelsesvindue, hvori der står, at du anmoder om et svar på, at modtageren har læst din e-mail.

Bemærk,
det er frivilligt for modtageren af en e-mail, hvori der anmodes om en kvittering at sende en kvittering, da modtageren enten kan klikke på "Ja" til at sende afsenderen en kvittering eller undlade ved at klikke på "Nej".
Hvis modtageren af din e-mail klikker på "Ja" til at sende dig en kvittering, vil du modtage en e-mail, hvor der foran teksten i emnet står "Læst:".
Når du åbner e-mailen, vil du kunne se flere ting, blandt andet hvornår modtageren har læst din
e-mail - I den vedhæftede fil er der en række oplysninger der yderligere identificerer modtageren.
 

Anmod om en kvittering for læst e-mail - Alle e-mails:
Hvis du ønsker at slippe for at skulle huske på at vælge "Anmod om kvittering for læsning", hver gang du sender en e-mail, kan du ændre i indstillingerne til, at alle e-mails, du sender, anmoder om en kvittering.
Hvis du ønsker at slippe for at skulle huske på at vælge "Anmod om kvittering for læsning", hver gang du sender en e-mail, kan du ændre i indstillingerne til, at alle e-mails, du sender, anmoder om en kvittering.

Sådan ændrer du indstillingerne:
Gå i menulinien - Klik "Funktioner" - Vælg og klik på "Indstillinger".
Klik på fanen "Kvitteringer".
I afsnittet "Anmodning om kvittering for læsning" - Sæt tjekmærke ud for "Anmod om kvittering for læsning af alle sendte meddelelser" - Klik på knappen "Anvend" og bagefter på knappen "OK".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TIL TOPPEN AF SIDEN